Variable

Collection Add Columns Collection Add Columns aktivitesiyle, Collection türündeki değişkenlere yeni kolon veya kolonlar ekleyebilirsiniz. Birden fazla kolon eklemek için “Column Names” satırındaki girilen değerler arasında “;” işaretinin kullanılması gerekmektedir. Not: Bu aktivite ile içerisinde değer olan bir Collection'a kolon ekleyebilirsiniz. Boş bir Collection'a kolon eklemek için 'Collection Add Row' aktivitesini kullanabilirsiniz. New Variable New [...]