RPA Ürünümüzde Geliştirilen Yenilikler

 • Text Translate aktivitesiyle farklı dillerdeki metinlerinizi istenilen dile çeviri işlemleri sağlanabilecektir. Çıktılar birer değişken olarak alınabilmektedir.
 • RPA Studio Workflow Recovery özelliğiyle kaydedilmeden kapatılan veya kapanan senaryo tasarımlarının her 5 dakikada bir otomatik kaydedilmesi sağlanmıştır. İlgili alandan tasarımlar tekrar açılarak kalınan yerden devam edebilir hale getirilmiştir.
 • Element Picker alanında test işlemi yaparken loading ekranı getirilmiştir.
 • Key Press Trigger özelliği ile klavye tuşu ile işlem yapılması için kullanılan klavye tuşu yazım şeklilleri sürükle bırak ile alınabilecek şekile getirilmiştir.
 • Orchestrator üzerinde etiket tablosunda etiketlerin tamamının seçilebilmesi için select all özelliği eklenmiştir.
 • Studio Aktivite Detayı kısmında sürükle bırak yöntemi ile tasarımda yer alan değişkenleri liste olarak gelmesinin sağlanması ve sürükle bırak ile variable bilgisinin yazılması sağlanmıştır.
 • Create Pivot Table aktivitesine Group Selection ve Ungroup seçenekleri eklenmiştir.
 • Hata durumlarında hatanın aktivite detayıyla ilgili bilgi getirilmesi sağlanmıştır.
 • Html Table To Collection aktivitesine trim özelliğinin getirilmiştir.
 • Table To Collection aktivitesine trim özelliğinin getirilmiştir.
 • Orchestrator üzerinde tetiklenen işlerin takvime yansıtıldığı durumlarda her saat ise her saat için takvime eklenmesi sağlanmıştır.
 • Studio, Robot ve Orchestrator bileşenlerinin tamamına Dark Mode özelliği getirilmiştir.
 • Folder Info Get aktivitesine Folder Collection outputs eklenmesi sağlanmıştır. Bu özellik ile Folder bilgileri değişkene alınabilecektir.
 • Open Browser aktivitesine Web sayfası üzerinde bırakılan tercihlerin hatırlanması ve tekrar sayfa açılırken tercihlerin kayıtlı kalması için Cookie özelliği getirilmiştir.
 • Microsoft Office Powerpoint programa ait yeni aktiviteler geliştirilmiştir.
 • Microsoft Office Word programa ait yeni aktiviteler geliştirilmiştir.
 • Orchestator üzerinde senaryo tamamlandığında senaryoyla ilgili bilgilendirme maili gönderilmesi alanı eklenmiştir.
 • Html Table To Collection ve Table To Collection aktivitelerine Last Index Parametresi eklenmiştir.
 • RPA Studio bileşeninde kayıt edilmiş olan senaryoların üzerine Double Click yapıldığında senaryonunun otomatik açılması sağlanmıştır.
 • Microsoft Office Excel Worksheet Rename aktivitesi eklenmiştir.
 • BIP Send Message aktivitesi ile resim gönderebilme özelliği eklenmiştir.
 • Last Exceptions aktivitesi ile hata alınan durumlarda hatanın detayları hakkında yeni bir aktivite ile detayların görülebilmesi sağlanmıştır.
 • RPA Studio bileşeninde CTRL+F yapıldığında studio ortamında aktivite veya değişken arama özelliği getirilmiştir.
 • Java Web Start uygulamasına göre ekranda pick alınabilmesi sağlanmıştır.
 • Collection değişkenleri üzerinde Filter, Column Copy, Add Column, Remove Column, Lookup, Duplicate Remove Row, Sort, Get Value, Column Type Change işlemleri yapılabilmesi aktiviteler getirilmiştir.
 • Microsoft Office Excel Auto Fill Range aktivitesi getirilmiştir.
 • Capture Operation aktivitesinde açılır menülerde ekran görüntüsü aldıktan sonra test için delay süresi eklenmesi ve shift tuşu ile croplama özelliği getirilmiştir.
 • Swich To Window aktivitesiyle birlikte pencereler arasında uygulamalar üzerinde geçiş yapılabilmesi sağlanmıştır.
 • Microsoft Office Excel Print To File aktivitesi geliştirilmiş ve exceldeki sayfaların detaylı bir şekilde yazdırılabilmesi için özellik eklenmiştir.
 • Choose File veya Choose Folder yapılan durumlarda Cancel yapılarak seçimlerin kaldırıabilmesi özelliği getirilmiştir.
 • Collection değişkeni seçilmesi gereken durumlarda farklı seçim yapıldığında studio'nun uyarı vermesi sağlanmıştır.
 • Imap Get Mail aktivitesine yeni output eklenerek TO bilgisinin değişkene alınabilmesi sağlanmıştır.
Studio uygulamamıza eklenen yenilikler.
Studio uygulamamıza eklenen yenilikler.
Orchestrator sayfamıza eklenen yenilikler.
Orchestrator sayfamıza eklenen yenilikler.
Orchestrator sayfamıza eklenen yenilikler.
Robot uygulamamıza eklenen yenilikler.
Robot uygulamamıza eklenen yenilikler.
Robot uygulamamıza eklenen yenilikler.

Dijital Çalışanlarınız olsun ister misiniz?