Outlook

Create Appointment

Create Appointment aktivitesiyle Microsoft Outlook’ta olduğu gibi ilgili uygulama aracılığıyla sunucu üzerinden tek seferlik veya seri toplantı oluşturma işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

 • Subject: Etkinlik gönderimi için konu bilgisi
 • Body: Etkinlik maili içerisinde yazılacak olan içerik
 • Required Recipients: Zorunlu katılımcı mail adresi (virgül kullanarak çoklu eklenebilir.)
 • Optional Recipients: İsteğe bağlı katılımcılar mail adresi (virgül kullanarak çoklu eklenebilir.)
 • Attachments: Etkinlik gönderimine ek’ler çoklu veya tekli seçim yapılabilir.
 • Location: Etkinlik konum bilgisi
 • Show As: Etkinlik sırasında kullanıcıların statüsü (Free, Tentative, Busy, OutOfOffice, Working Elsewhere)
 • IsReminder: Etkinlik öncesi hatırlatma yapılacaksa işaretlenir
 • Reminder Value: Dakika cinsinden kaç dakika öncesinden hatırlatma yapılacağı
 • IsRecurrence: Tekrarı olan etkinliklerde bu alan işaretleme yapılmalıdır bu alan işaretleme yapıldıktan sonra “Set Appointment Recurrence” alanından etkinliğin Outlook uygulamasında olduğu gibi seçimi yapılmalıdır. Açılan tablo aşağıdaki gibidir.

 • StartDate: Tekli etkinlik gönderiminde başlama tarihi (dd.MM.yyyy formatında eklenmeli)
 • EndDate: Tekli etkinlik gönderiminde bitiş tarihi (dd.MM.yyyy formatında eklenmeli)
 • StartTime: Tekli etkinlik gönderiminde başlangıç saati (hh:mm formatında verilmeli)
 • EndTime: Tekli etkinlik gönderiminde bitiş saati (hh:mm formatında verilmeli)
 • Importance: Etkinlik gönderimindeki önem derecesi (High, Low, Normal)
 • AllDayEvent: Etkinlik gün boyu sürecek ise işaretlenmeli
 • IsSend: Etkinlik gönderimi yapılması için işaretlenmeli
 • IsSave: Etkinlik kaydedilecek ise işaretlenmeli

Send Mail

Send Mail aktivitesiyle gördermek istediğiniz maillerinizi outlook uygulaması üzerinden gönderebilirsiniz. Gönderirken Exchange ve SMTP e-posta iletişim seçenekleri üzerinden tercih yapabilirsiniz.

To, Cc, Bcc parametrelerine mail atılacak kişileri, Subject parametresine mailin konusunu girmeniz gerekmektedir. From parametresini kullanarak From yetkisine sahip olduğunuz bir hesap üzerinden mail gönderebilirsiniz.

Gönderilen mailin kısıtlanmasını, farklı kişilere iletilmemesini istiyorsanız Do Not Forward satırının “True” olarak seçilmesi gerekmektedir.

Send Mail aktivitesinde bulunan Send Ctrl Before Text inputunu kullanarak excel ya da farklı bir alandan kopyalanmış veya kesilmiş verileri formatı bozulmadan mailinize ekleyebilirsiniz.

Bu işlem için Send Ctrl Before Text ve Is Body Html inputu “True” olarak seçilmeli, Open Html Editör içerisinde uygun gördüğünüz alana da (v) komutu yazılmalıdır. Bu komut kopyalanan veya kesilmiş verileri mailine eklemeyi sağlayacaktır. Örneğin, excel içerisinden Cell Value Copy aktivitesi ile kopyaladığınız bir alanı, bu yöntemi kullanarak mailinize ekleyebilirsiniz.

Dijital Çalışanlarınız olsun ister misiniz?