Orchestrator

Create Task

Create Task aktivitesi, api üzerinden robotlara task oluşturmak için kullanılır.

Name satırına, task ismi yazılmalıdır.

Örnek: TEST TASK

Message satırına, task işlenirken kullanılması gereken parametreler yazılmalıdır.

Örnek: sicil:*****1234; birthday:01.01.1981

Robot ID satırına, taskı çözecek robotun Id bilgisi yazılmalıdır.

Örnek: 61

Get Definition

Get Definition aktivitesiyle, orchestratorda oluşturulan bir tanımı studio içerisinde çalıştırabilir ve içerisindeki değeri değişkenlere aktarabilirsiniz.

Örneğin, kullanıcı adı ve şifre ile login olduğunuz bir ortamda senaryo içerisinde bu bilgilerin kullanılmaması, sadece yetkisi olan kişi ya da kişilerin görüp, güncelleyebileceği bir alanda tutulabilmesi için kullanıcı adı ve şifrenizi, Ochestrator yani yönetim panelinden Tanımlar > Yeni Tanım butonu ile kaydedebilir, Get Definition aktivitesiyle de kaydettiğiniz bu tanımı kriptolu olarak kullanabilirsiniz.

Not: Name satırına yazılacak tanım ismi ile orchestratorda oluşturduğunuz tanım ismi aynı olmalıdır.

Get Scenario Number Of Run

Scenario Number Of Run aktivitesiyle veri tabanına set edilen bir değeri, Get Scenario Number Of Run aktivitesini kullanarak output üzerinden bir değişkene aktarabilir ve senaryo içerisinde kullanabilirsiniz.

Get Task?

Get Task aktivitesiyle, api üzerinden robota atanan taskı alıp bir değişkene aktarabilirsiniz. Tanımlayacağınız değişkenin collection formatında olması gerekmektedir.

Run Method

Run Method aktivitesiyle, oluşturduğunuz ve publish ettiğiniz şablonlarınızı senaryo içerisinde çalıştırabilirsiniz. Örneğin; Login olmak için oluşturduğunuz bir akışı metot olarak kaydettiğinizi düşünelim. Run Method aktivitesini kullanarak kaydettiğiniz bu metodu orchestrator üzerinden çağırabilir ve tek bir aktiviteyle birden fazla adımı içeren işlemler yaptırabilirsiniz.

Create Method ile senaryolarınız için hazır şablon yani metot oluşturabilir, Open Method ile de oluşturduğunuz şablonu yani metodu açıp güncelleyebilirsiniz. Her iki işlem sonrasında da tasarlanan ya da güncellenen metodun yayınlanabilmesi için publish edilmesi gerekmektedir.

Oluşturduğunuz bir metodu güncellediğinizde, bu metodu kullanarak çalıştırdığınız tüm senaryolar güncellenmiş olacaktır. Bu sayede, birden fazla senaryoyu etkileyecek temel işlemleri metot haline getirip, tek bir noktadan yönetebilirsiniz.

Not: Metot oluşturmak ve oluşturulan bir metodu güncelleyebilmek için studio uygulamasına “login” olunması gerekmektedir.

METHODS butonuna tıklayarak yayınladığınız tüm metodları görebilirsiniz. Run Method aktivitesini kullanabilmek için “Name” satırına yayınladığınız metodun adını doğru şekilde yazmanız ve çalıştırmanız yeterli olacaktır.

Set Defination

Set Defination aktivitesiyle, orchestrator ortamında kayıtlı ve yetkili olduğunuz bir tanım içerisine değer girişi yapabilirsiniz. Daha sonra, girişi yapılan bu değeri, yetkisi olan kişi ya da kişiler tarafından Get Defination aktivitesiyle bir değişkene alabilir ve senaryo içerisinde kullanılabilirsiz.

Set Scenario Number Of Run

Set Scenario Number Of Run aktivitesi, robot uygulamasında senaryonun kaç tur döndüğünü, başarılı task sayısını bulmanızı sağlar. Finansal Fayda hesaplamaları açısından önemlidir. Bu sebeple senaryonun başa döndüğü noktaya ya da end’e bağlamadan önce eklenmelidir. Orchestrator sayfasında, senaryolar başlığı altında, task çözme sayısı olarak çıktısı yer almaktadır.

Update Task

Update Task aktivitesi, işleme alınan taskın statüsünü güncellemek amacıyla kullanılır.

Robot aldığı taskı başarılı şekilde tamamladığında veya hata aldığında statüsü mutlaka update edilmelidir. Update Task aktivitesinin Status satırına yazılması gereken numeric değerler aşağıdaki gibidir.

  • Status: “1” (New)

İşleme alınıp geri havuza bırakılmış ya da yeni açılmış task anlamına gelir.

  • Status: “2” (InProgress)

Bir robot tarafından işleme alınmış task,  get task aktivitesiyle çağrıldığında “2” statüsüne otomatik olarak geçer.

  • Status: “3” (Done)

Taskın başarılı şekilde tamanlandığını ifade.

  • Status: “4” (Rejected)

İşlem yapılmaktan vazgeçildiyse bu statüye çekilir.

  • Status: “5” (Fail)

İşlem yapılırken hata alınmışsa bu statüye çekilir.

Dijital Çalışanlarınız olsun ister misiniz?