Database

Bulk Insert

Bulk Insert aktivitesiyle, FCMS, NODS, CDRDM ve BSCS türündeki veri tabanlarına Collection türündeki değişkenleri veya dosya ekleme işlemelerini gerçekleştirebilirsiniz.

Database Aktiviteleri

Database modülünde yer alan aktiviteleri kullanarak veritabanlarına bağlanabilir, Database Check, Delete, Insert, Select, Update sorguları yapabilirsiniz.

Oracle Connection String

Şifreli Giriş

Data Source=(DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=***********)(PORT=****)))(CONNECT_DATA=(SID=******)));User Id =SUP_GLB******;Password=*******;

 • HOST: Host adı (Örn; 123.45.67.89)
 • PORT: Port adı (Örn; 1234)
 • SID: Bağlantı yapılacak serverın adı (Örn; DENEME)
 • User Id: Oracle DB bağlantısında kullanılan kullanıcı adı (Örn; SUP_GLB******)
 • Password: Oracle DB bağlantısında kullanılan şifre (Örn; 1234567)
 • Not: Oracle DB connection string oluştururken HOST, PORT, SID, User Id ve Password alanları kullanıcıya göre farklılık göstermektedir.

Mssql Connection String

Şifreli Giriş

data source=********;persist security info=False;initial catalog=*****;uid=***********;pwd=**********;MultipleActiveResultSets=True;

 • data source: Bağlantı yapılacak serverın adı (Örn; CLMC2\DENEME)
 • initial catalog: Bağlantı yapılacak database’in adı (Örn; Deneme2)
 • uid: Mssql DB bağlantısında kullanılan kullanıcı adı (Örn; GLB*******)
 • pwd: Mssql DB bağlantısında kullanılan şifre (Örn; 1234567)

Şifresiz Giriş (Windows Authentication)

data source=*********;initial catalog=*******;Persist Security Info=True;trusted_connection=true;MultipleActiveResultSets=True;

 • data source: Bağlantı yapılacak serverın adı (Örn; CLMC2\DENEME)
 • initial catalog: Bağlantı yapılacak database’in adı (Örn; Deneme2)

Not: Mssql DB connection string oluştururken data source, initial catalog, uid ve pwd alanları kullanıcıya göre farklılık göstermektedir.

Database aktivitesinin Database Type satırına “odbc” yazarak, ilgili ODBC Dsn ismi ile istenilen işlemleri yapabilirsiniz.

Dijital Çalışanlarınız olsun ister misiniz?