Cognitive

Duckling Get

Duckling Get aktivitesi metni yapılandırılmış verilere ayrıştırmaktadır. Ekran görüntüsünde de görüldüğü gibi text inputuna yazılmış olan metnin (45$) bu aktivite ile yapılandırılmış verilere ayrıştırabilir, yazılı olan bu değerin 45 olduğunu ve para birimi detaylarına output üzerinden ulaşabilirsiniz.

Fix Low Quality PDF

Fix Low Quality PDF aktivitesi, görüntü kalitesi düşük olan PDF türündeki dosyaların çözünürlüğünü arttırma işleminde kullanılmaktadır. Düşük çözünürlüğün bulunduğu PDF’in path bilgisi ilk satıra, işlem sonrasında oluşacak PDF dosyasının path bilgisi de ikinci satıra yazılır. Eğer isterseniz PDF Path Choose ve Fixed PDF Path Choose satırlarını kullanarak dosya ve klasör seçimi yapabilirsiniz.

Image to Text

Image to Text aktivitesiyle, görsel üzerindeki metinsel ve sayısal ifadeleri bir değişkene aktarabilirsiniz.

 

Lemma

Lemma servisi ile gelen metinleri kök haline çevirebilirsiniz. Intent sınıflandırma ve sentiment analiz öncesinde kullanılabilir.

Morphology

Morphology servisi kendisine gelen metni dil bilimi açısından inceler. Anlamsal olarak karıştırılan fiil-isim seçimlerini doğrular. Örneğin “yemek lazım” cümlesindeki “yemek” kelimesi isim ya da fiil olup olmadığını bu servis ile öğrenebiliriz.

Normalization

Normalization servisi ile kendisine gönderilen metni deascify eder yani küçültür. Ayrıca ve yanlış yazılan kelimeler gibi Türkçe’ye uygun olmayan düzeltmeleri tamamlamaya çalışır. Örneğin; KITAPLİK > kitaplık

Number To Text

Number To Text servisi kendisine gönderilen metnin içerisindeki rakamsal değerleri yazılı okunuşuna çevirmektedir.

PDF to Excel

PDF To Excel aktivitesiyle, PDF’lerinizi excel formatına çevirebilirsiniz.

Not: Excel formatına çevirmek istediğiniz pdf’lerinizin dijital ortamda hazırlanmış olması ve kalitesi önemlidir.

PDF to Text

PDF to Text aktivitesiyle, PDF içerisindeki verileri bir değişkene aktarabilirsiniz.

Sentence Bound

Sentence Bound servisi gelen metin içerisinde cümleler varsa, metni cümlelere bölmeye çalışır.

Spell Checker

Spell Checker servisi kendisine gönderilen kelimenin yazımı yanlış ise doğrusunu bulmaya çalışır. Listede ilk dönen sonuç en muhtemel olmasını beklediğimizdir. Doğru cevap içeriğe göre farklılık gösterebilir.

Text To Number

Text To Number servisi kendisine gönderilen metin içerisindeki yazıyla yazılmış sayısal değerleri numaraya çevirir. Burada, yazıdan sonra rakam yazılmış ise ve ikisi beraber okunduğunda anlamı bozulmuyorsa, o rakam bir önceki sayıya dahil edilir.

Text Translate

Text Translate aktivitesiyle, girilen metni istenilen dile çevirebilirsiniz. Bunun için çevrilmesi istenilen metni girip, kaynak dil ve hedef dil satırlarında seçim yapmanız yeterli olacaktır.

Tokenization

Tokenization servisi kendisine gönderilen metni token’lerine (kelime ve noktalamalarına) ayırır.

Word Segmenter

Word Segmenter servisi kendisine gönderilen metin içerisinde boşluk ile ayrılmamış, unutulmuş kelimeler varsa onları ayırmayı dener. Listede ilk dönen sonuç en muhtemel olmasını beklediğimizdir.

Dijital Çalışanlarınız olsun ister misiniz?